Eind januari/begin februari ben ik naar China geweest voor een bliksembezoek.